§ VI Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowania przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Z chwilą dokonania sprzedaży bądź rejestracji Użytkownika dane osobowe Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Sklepu. Dane są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji umowy sprzedaży Produktów bądź zmiany lub rozwiązania umowy.
 4. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika danych w celach administrowania jego kontem (w przypadku jego rejestracji), weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze strony internetowej Sklepu, ulepszania układu graficznego i/lub treści strony internetowej oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników na stronie strony internetowej Sklepu oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników.
 5. Sprzedawca jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).
 6. W każdym konkursie Sprzedawca wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.
 7. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na uzyskiwanie newslettera oraz informacji handlowych na podany przez siebie adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Użytkownik ma możliwość samodzielnego poprawienia danych poprzez edycję danych w profilu Użytkownika.

§ VII Dane zbierane automatycznie

 1. Sprzedawca informuje, iż w trakcie łączenia się przez Użytkownika z serwisem internetowym zbierane i przechowywane są informacje lub uzyskiwany jest dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika a informacja o powyższym udzielana jest także bezpośrednio podczas odwiedzania sklepu internetowego. Dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie i dotyczą np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi.
 2. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji Użytkownika ma miejscu w celu dokonania przez Sprzedawcę analizy zachowań Użytkowników w serwisie internetowym lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, a także w celu realizacji zamówień Użytkownika.
 3. Po otrzymaniu informacji o danych zbieranych automatycznie „Cookies” Użytkownik może wyrazić zgodę na ich przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez Sklep bądź też dokonać określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies (w tym odmowy) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym (np. komputerze). Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików Cookies.
 4. Cookies nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń telekomunikacyjnych Użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w takim urządzeniu czy zainstalowanym na nim oprogramowaniu.